Τιμητική εκδήλωση για μια «ιδιαίτερη περίπτωση αγιογράφου», τον διακεκριμμένο Κ. Ξενόπουλο