Τρισάγιο στην μνήμη των Νεοζηλανδών στρατιωτών που έπεσαν στην μάχη της Κρήτης

Μετά την χειροτονία, στο Πανεπιστήμιο ο Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας