Οι “τέσσερις” της Κύπρου απαντούν στον Οικουμενικό Πατριάρχη