Επίτιμος Διδάκτωρ ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης

Στην Κορυτσά για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος