Στο συνέδριο για τους υπεύθυνους νεότητας των μητροπόλεων συμμετείχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών