Διαυλείας: “Ελεύθερος χριστιανός λογίζεται εκείνος που έχει ελευθερία συνειδήσεως”

Διαυλείας: “Για να κατανοήσουμε τον Άγιο Δημήτριο πρέπει να τον ζήσουμε”

Υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Δαμάστας στον Άγιο Δημήτριο Όπλων

Η Ριζάρειος Σχολή στο Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Διαυλείας Αλέξιος: “Δεν θα αφήσει η Παναγία να πέσουμε”

Μητροπολίτης Διαυλείας ο από Καρθαγένης Αλέξιος