Στην Ουγκάντα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Αλεξανδρείας: «Το Πατριαρχείο ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στα παιδιά του»