Αρχιερατική θ. λειτουργία ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού μητροπολίτη Αχελώου

Αχελώου Ευθύμιος: Συμπλήρωσε 50 χρόνια αρχιερωσύνης

Ονοματήρια μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου