Καλαμαριά: Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού μητροπολίτη Προκόπιου

Αφιερωμένος στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης ο Τόμος της Επετηρίδας