Βυζαντινές χορωδίες από όλη την Ελλάδα ένωσαν τις φωνές τους στη Θεσσαλονίκη