Υψηλό ποσοστό εισαγωγής στά ΑΕΙ για το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Μητροπόλεως Περιστερίου