π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός: «Οι εφηβικοί έρωτες και η Οικογένεια»