Κεραμέως: Η Εκπαίδευση παραμένει σταθερά η «μείζονα τέχνη» για την καλλιέργεια καρδιάς και νου