Νέο ΔΠΜΣ με αντικείμενο τον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό

“Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο”: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παν. Αθηνών

Με άριστα η μεταπτυχιακή διατριβή του Επισκόπου Στοβίων στο ΑΠΘ

Έναρξη εγγραφών Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Προγράμματος Θεολογίας

Σπουδές στην πλούσια παράδοση του Αγίου Όρους

Τελευταίες ημέρες εγγραφών στο ΠΜΣ της Μητροπόλεως Κηφισίας

Νέο Μεταπτυχιακό για τον Θρησκευτικό Τουρισμό από το ΑΠΘ