Καλλιθέα: Με κεριά στα χέρια περίμεναν την εικόνα του Σωτήρος