ΚΡΑΤΟΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν