Αρχιεπίσκοπος και μέλη της ΔΙΣ στο Ίδρυμα περίθαλψης ατόμων με νοητική στέρηση “Μαρία Κόκκορη”