Με την Ύπατη Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία συναντήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος