Δερμιτζάκης: «Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι το συμβολικό!»

Δερμιτζάκης: Δεν δέχομαι να βλέπω Μητροπολίτες χωρίς μάσκα

Φθιώτιδος προς Δερμιτζάκη: Αφήστε τους ανθρώπους να ζουν τη θρησκευτική τους ελευθερία χωρίς προκαταλήψεις και εμμονές

Δημητριάδος προς καθηγητή Δερμιτζάκη: Είναι καθαρά εκκλησιαστικό θέμα η Θεία Κοινωνία

Δερμιτζάκης: «Πρέπει να σταματήσει η θεία κοινωνία»