Ανώτατη Διάκριση στον Καθηγητή Λαογραφίας Μανώλη Βαρβούνη