Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΙΠΕ και ΕΚΔΔΑ υπέγραψαν Αρχιεπίσκοπος και Υπουργός Εσωτερικών

Μ. Βορίδης – Δ. Βίτσας: Η Θ. Κοινωνία είναι μια συζήτηση επιστημονική και όχι θεολογική

ΒΟΥΛΗ: Οριστική η «έξωση» των μητροπολιτών από τα σχολεία την ώρα του μαθήματος