Η υποδοχή του Μητροπολίτη Λήμνου Ιερόθεου στο αεροδόμιο