Χαμένα εκκλησιαστικά σκεύη από το Κίεβο βρέθηκαν τυχαία στο μουσείο της Μόσχας