Αβύδου: “Πολλοί είναι Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχες, αλλά δεν φτάνουν το ύψος αγιότητος του Αγίου Αθανασίου”

“Από τη Μουσική Ψαλτική Παράδοση των Αθηνών” στον Άγιο Αθανάσιο Πολυδρόσου

O Αρχιεπίσκοπος στην “ζωντανή” ενορία του Αγ. Αθανασίου Πολυδρόσου