Συμφώνησαν να συνεργασθούν χωρίς εντάσεις Αρχιεπίσκοπος – υπουργός Παιδείας- Ο ρόλος του Γ.Γ. Θρησκευμάτων

Υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου το συνέδριο της Ι. Συνόδου για τον Διαφωτισμό