Θεσπιών: «Ο πνευματικός ξέρει τον κώδικα πνευματικής κυκλοφορίας»