π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: «Από την δράση στο μυστήριο του Ησυχασμού»

Γλυφάδα: Για το νέο κοιμητήριο μιλά σε συνέντευξή του ο μητροπολίτης Παύλος