Η εν Ελλάδι Αγιοταφική Αδελφότητα αποχαιρέτησε τον αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Μπολιαστή