“Ας γίνουμε όλοι μιμητές των Μυροφόρων και ας σκορπίσουμε το μήνυμα της Αναστάσεως Του

Λόγος εἰς τό: «Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον;», εἰς τό: «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε» καὶ εἰς τό: «Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν»

Σαλώνων Αντώνιος: “Οι Μυροφόρες έγιναν μάρτυρες της ταφής και της Ανάστασης”

Στα ονομαστήρια του μητροπολίτη Αγίας Πετρούπολης παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος