Βρυούλων Παντελεήμων «Η συγχώρηση του Θεού εξαρτάται από τη συγχώρηση των ανθρώπων»

Η Κυριακή της Τυρινής στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Μητροπολίτης Προικοννήσου: «Τα δάκρυα είναι η πυροσβεστική στη φωτιά που προκαλεί η αμαρτία»

Η Κυριακή της Τυρινής και ο εσπερινός της συγχωρήσεως στην Μητρόπολη Ταμασού

Κορωνείας Παντελεήμων: «Ας πορευόμαστε χωρίς ανταγωνισμούς»