Το χριστιανικό ήθος

Βρυούλων Παντελεήμων “Η συγχώρηση του Θεού εξαρτάται από τη συγχώρηση των ανθρώπων”

Η Κυριακή της Τυρινής στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Μητροπολίτης Προικοννήσου: “Τα δάκρυα είναι η πυροσβεστική στη φωτιά που προκαλεί η αμαρτία”

Η Κυριακή της Τυρινής και ο εσπερινός της συγχωρήσεως στην Μητρόπολη Ταμασού

Κορωνείας Παντελεήμων: “Ας πορευόμαστε χωρίς ανταγωνισμούς”