Το πνεύμα της αλήθειας

Έχουν θέση οι αιρετικοί στο σχέδιο του Θεού;

Η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία την Κυριακή της Σαμαρείτιδος στο Φανάρι

Λόγος εἰς τό: «Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ , οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα»