Ευρίπου: “Η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων.”

Περιστερίου: “Ν΄αφήσουμε ανοιχτή τη καρδιά μας για να μπει ο Κύριος”

Η θρησκευτική αυτάρκεια ως εμπόδιο αληθινής σχέσης με τον Θεό

Η μεγάλη ανατροπή