Ένα ενοχλητικό ερώτημα

Περιστερίου Κλήμης: “Είναι τραγική η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου”

Η δύναμη του Λόγου του Θεού