Κι όμως… στον Ευαγγελισμό ο Αρχάγγελος δεν κρατούσε κανένα κρίνο