Περιστερίου: “Δημιουργήστε προσωπικότητα και όχι προσωπείο»

Έναρξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Μητροπόλεως Κηφισίας