Εκκλησία και Κυβέρνηση στο τραπέζι του διαλόγου την Πέμπτη