Οι κληρικοί της Καλύμνου απαντούν στις κατηγορίες για ευθύνες της τοπικής Εκκλησίας στη διασπορά του ιού στο νησί