Κανονικά πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στο Φανάρι