Στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής ο Μητροπολίτης