Βόλος: Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα Σπίτια της Γαλήνης