Τον Υπουργό Υγείας επισκέφθηκε ο μητροπολίτης Γλυφάδος