Αρχιεπίσκοπος: “Η Εκκλησία δεν διεκδικεί καμία εξουσία και καμία δύναμη”