Νέο Σύνταγμα από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου στην Ιεραρχία