Αιτωλίας: “Άνθρωποι ξένοι από το θέλημα του Θεού, προτείνουν να καταργηθεί στην Ελλάδα μας η αργία της Κυριακής”

Μητρόπολη Καλαβρύτων: «Η αργία τής Κυριακής είναι εντολή τού Δημιουργού Θεού!»

Πατρών Χρυσόστομος: “Εύγε σε όσους αντιστέκονται στην κατάργηση της Κυριακής αργίας”