Η πόλη των Γρεβενών αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη κάρα του Οσίου Νικάνορα

Μέχρι την Τετάρτη η κάρα του Οσίου Νικάνορα στα Γρεβενά