Τα Άχραντα Πάθη του Κυρίου στην Αθήνα

Τα Άχραντα Πάθη από τη Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας στην Μητρόπολη Κισάμου

Τα Άχραντα Πάθη στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Αχαρνών

Τα «Άχραντα Πάθη» στην μητρόπολη Λαρίσης