Ο παραδοσιακός απογευματινός Όρθρος των Φώτων στη Ζάκυνθο