Η κάρα του Αγίου Παρθενίου στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο Ν. Σεπολίων