Συνεδρία του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στον Καθεδρικό Ναό της Μόσχας