Κορωνείας: «Η ελπίδα σήμερα στηρίζεται πάνω στην πίστη»

Κορωνείας: «Σήμερα έχουμε πολλές γνώσεις, αλλά δεν έχουμε σοφία»