Κορωνείας: “Η ελπίδα σήμερα στηρίζεται πάνω στην πίστη”

Κορωνείας: “Σήμερα έχουμε πολλές γνώσεις, αλλά δεν έχουμε σοφία”